خدمات شرکت فلز فام کوشا

: فعالیت های شرکت به دو دسته عمده تقسیم میشوند
: ساخت قطعات فلزی که به طور مستقیم در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، پلیمر ، ریسندگی ،بافندگی و راهسازی به کار گرفته میشوند . ساخت مجموعه های صنعتی شامل
پمپهای گریز از مرکز مورد استفاده در خودروهای آتشنشانی و سیستمهای اطفاء حریق پمپهای کف مورد استفاده در سیستمهای اطفاء حریق پمپهای هیدرولیک مورد استفاده در ماشینهای راهسازی ، پمپهای انتقالی مورد استفاده در ماشین آلات تولید گرانولهای پلاستیکی و پلی اوراتان
MAXø700 * L1500 CNC : خدمات تراش کاری
MAX X1800 Z800 Y800 CNC : خدمات فرز کاری
MAX ø250 * L750 CNC : خدمات سنگ محور
MAX ø400 * L500 : خدمات سنگ داخل
MAX ø100 : خدمات سنترلس