ایمیل
info@ffk-co.com
تلفن تماس
021 55260356 - 7
فاکس
021 55263597

نام و نام خانوادگی

ادرس ایمیل

متن پیام

آدرس : تهران - جاده ساوه - منطقه صنعتی جنوب تهران (چهاردانگه) - خیابان 21 یا بلوار ماهر - بلوار صنعت گر - خیابان دانش جنوبی - انتهای خیابان 22.5 - پلاک 66 ، 68 ، 70 ، 72


تلفن: 12-55254711 - 021 ....::::::.... 7-55260356 - 021


فاکس : 55263597 - 021


info@ffk-co.com : ایمیل